+2 01200070979

mountain view october

GB 145793

+2 01200070979


EGP 8,385,000

Mountain View October Park 6th of October City

GB 146734

+2 01200070979


EGP 13,004,210

Mountain View October Park 6 October

GB 141205
GB 140313

+2 01200070979


EGP 8,385,000

Mountain View October Park 6th of October City

GB 135348

+2 01200070979


EGP 8,217,950

Mountain View October Park 6 October

32218 sqmGround Floor
GB 128011
GB 103929
GB 105422
GB 109474

+2 01200070979


EGP 13,673,228

Mountain View October Park 6 October

GB 104757

+2 01200070979


EGP 16,941,562

Mountain View Chillout Park 6 October

GB 109140 Sold

+2 01200070979


EGP 10,531,599

Mountain View Chillout Park 6 October

GB 107699 Sold

+2 01200070979


EGP 10,074,450

Mountain View Chillout Park 6 October

GB 104478 Sold

+2 01200070979


EGP 4,643,893

Mountain View Chillout Park 6 October

GB 145592 Sold

+2 01200070979


EGP 10,531,599

Mountain View Chillout Park 6 October

GB 135247

+2 01200070979


EGP 9,364,099

Mountain View October Park 6 October

GB 135332

+2 01200070979


EGP 9,364,099

Mountain View October Park 6 October

GB 127723

+2 01200070979


EGP 18,854,962

Mountain View Chillout Park 6 October

GB 114076

+2 01200070979


EGP 13,673,228

Mountain View October Park 6 October

GB 111384

+2 01200070979


EGP 13,161,430

Mountain View October Park 6 October

GB 111676

+2 01200070979


EGP 9,716,850

Mountain View October Park 6 October

GB 107817

+2 01200070979


EGP 3,150,000

Mountain View Chillout Park 6 October

GB 107880

+2 01200070979


EGP 13,673,228

Mountain View October Park 6 October

GB 98852

+2 01200070979


EGP 13,673,228

Mountain View October Park 6 October

GB 90120

+2 01200070979


EGP 8,240,000

Mountain View October Park 6 October

GB 86359

+2 01200070979


EGP 7,917,019

Mountain View October Park 6 October